Peter Klema AQUA-mix
Prevádzka: Hlavná č.351,044 23 Jasov
Mobil: +421 905 507 414
Email: peter.klema@yahoo.com

IČO: 45544301
DIČ: 1082851902
IČ pre DPH: SK1082851902